KONTAKT

  • manažer projektu:

Jan Burda, predseda@rdmkv.cz, +420 777 750 131

  • organizační zajištění:

Ivana Tvrdá, info@rdmkv.cz, +420 605 190 633

  • slovenská část projektu:

Zuzana Kirchmayer, zuzana@myslikriticky.eu