HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Chceme naučit vedoucí, kteří pracují ve volném čase s dětmi nebo mládeží, jakým způsobem rozvíjet kritické myšlení.

Chceme vytvořit soubor konkrétních metod a aktivit podporujících rozvoj kritického myšlení dětí a mládeže ve věku 10-26 let, které budou použitelné v praxi volnočasových pracovníků, otestovat je, a následně zpracovat do podoby „receptáře“ aktivit, po němž mohou sáhnout volnočasoví pracovníci, rodiče i pedagogové.

Projekt využívá unikátních podmínek, které mají dobrovolní pracovníci pro práci s mladými lidmi a poskytuje jim metodickou pomoc při uchopení této složité a velice aktuální problematiky. Usilujeme o zkvalitnění odborné přípravy volnočasových pracovníků, vytváření sítě mezinárodních kontaktů, posílení synergií a přechodů mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a zaměstnáním, jako i zvýšení soběstačnosti a sebedůvěry všech účastníků.

Tito lidé jsou často pro děti a mládež silnou neformální autoritou, kterou dobrovolně následují a které věří. Při pravidelné práci s dětmi a mládeží tak mohou výrazně přispět ke snaze zvýšit úroveň kritického myšlení dětí a mládeže v ČR i SR.