PROČ KRITICKÉ MYŠLENÍ

Kritické myšlení je v současné době významnou kompetencí nezbytnou ke zvládání každodenních životních situací, tvoří základ pro rozvoj odpovědnosti jednotlivce i rozvoj společnosti jako takové.

Je to kompetence, kterou potřebujeme u dětí rozvíjet nejen ve školách, ale i během mimoškolních aktivit. Těmi, kdo ovlivňují výchovu dětí a mládeže mimo školu jsou dobrovolníci dětských a mládežnických organizací. Je ale nutné, aby měli vhodné nástroje, které by mohli při své práci využít.

Žijeme v době, kdy se svět kolem nás stále rychleji mění, narůstá jeho spletitost, vzájemné propojení, a možná nebezpečí. Masy lidí bezmyšlenkovitě následují lídry, kteří tendenčně rozdělují svět na “hodné” a “zlé” a kteří pomocí síly prosazují svůj pohled na svět. Průzkumy ukazují stále větší nedůvěru lidí vůči všem čtyřem základním typům institucí – vládě, médiím, podnikatelským i nevládním organizacím. Internetové prohlížeče se stávají důvěryhodnějším zdrojem informací, než tradiční média a roste přesvědčení, že současný systém nefunguje ve prospěch lidí. Lidé se denně setkávají s nadbytkem informací, přičemž jejich značná část je cíleně podsouvána tak, aby sloužila zájmům určitých lidí a skupin, ne společnosti jako takové. Roste strach z nepoznaného, nedůvěra v jinakosti a chybí vzájemný dialog založený na kritickém myšlení. Rozvíjení kritického myšlení u dětí a mládeže je nenahraditelnou investicí do rozvoje celé společnosti. Děti a mládež se musí naučit orientovat se v tomto prostředí, převzít odpovědnost za své vlastní myšlení, uvědomit si a umět rozpoznat své vlastní hodnoty a naučit se, jak mohou sami přispět k dosahování dobra pro sebe i ostatní.

Schopnost logického úsudku, schopnost uchopit a nezávisle zkoumat myšlenky, pečlivě zvažovat dostupná fakta, umět identifikovat otevřené i skryté formy manipulace a přiměřeně na ně zareagovat, jsou dovednosti, kterými by měl disponovat každý člověk.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Chceme naučit vedoucí, kteří pracují ve volném čase s dětmi nebo mládeží, jakým způsobem rozvíjet kritické myšlení.

Chceme vytvořit soubor konkrétních metod a aktivit podporujících rozvoj kritického myšlení dětí a mládeže ve věku 10-26 let, které budou použitelné v praxi volnočasových pracovníků, otestovat je, a následně zpracovat do podoby „receptáře“ aktivit, po němž mohou sáhnout volnočasoví pracovníci, rodiče i pedagogové.

Projekt využívá unikátních podmínek, které mají dobrovolní pracovníci pro práci s mladými lidmi a poskytuje jim metodickou pomoc při uchopení této složité a velice aktuální problematiky. Usilujeme o zkvalitnění odborné přípravy volnočasových pracovníků, vytváření sítě mezinárodních kontaktů, posílení synergií a přechodů mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a zaměstnáním, jako i zvýšení soběstačnosti a sebedůvěry všech účastníků.

Tito lidé jsou často pro děti a mládež silnou neformální autoritou, kterou dobrovolně následují a které věří. Při pravidelné práci s dětmi a mládeží tak mohou výrazně přispět ke snaze zvýšit úroveň kritického myšlení dětí a mládeže v ČR i SR.

PŘIDEJ SE

KOHO HLEDÁME?

Hledáme 12 lidí z Česka a 12 ze Slovenska.

  • Pracuješ aktivně s dětmi nebo mládeží v libovolné věkové kategorii v rozmezí 10 – 26 let ve volném čase?
  • Zajímáš se o problematiku kritického myšlení?
  • Chceš se dále rozvíjet?
  • Zajímají tě nové nápady, přístupy a aktivity směřující k rozvoji kritického myšlení?
  • Chceš se podílet na vytváření metodiky a návodů pro další organizace pro cílený rozvoj kritického myšlení u svých svěřenců?
  • Máš možnost přenášet nabyté poznatky do svojí praxe, potenciál šířit znalost metodiky rozvoje kritického myšlení do svých skupin?
  • Máš možnost ovlivňovat další skupinu lidí pracující s dětmi a mládeží svou lektorskou činností?

Pokračovat ve čtení „PŘIDEJ SE“

ORGANIZÁTOŘI

Organizátoři projektu:

Projekt podpořili:

KONTAKT

  • manažer projektu:

Jan Burda, predseda@rdmkv.cz, +420 777 750 131

  • organizační zajištění:

Ivana Tvrdá, info@rdmkv.cz, +420 605 190 633

  • slovenská část projektu:

Zuzana Kirchmayer, zuzana@myslikriticky.eu